Služby

Hledáte služby kominíka z Kutné Hory, Kolína, Čáslavi, nebo okolí? Nevíte, jak zanesený či ucpaný je váš komín? Neváhejte a kontaktujte Kominictví Řípa. Komín vám vyčistíme, zkontrolujeme a doporučíme další postup.

Kominictví Řípa | Kutná Hora, Kolín, Čáslav nabízí tyto služby:

  • kontrola a čištění spalinových cest
  • roční kontroly komínůkominík a služby
  • vložkování i opravy stávajících komínů
  • frézování komínů
  • výstavba nerezových i zděných systémových komínů
  • zajištění revizních zpráv
  • poradenství

Nepodceňujte prosím pravidelnou kontrolu a čištění komínu. Je to nejenom povinnost daná nařízením vlády, ale pravidelnou a profesionální údržbou chráníte svůj majetek a hlavně sebe a své blízké.

Co je co?

Čištění komína

Čištění komína je mechanický postup, při kterém z komína odstraňujeme pevné usazeniny z komínového průduchu a z kouřovodu u pevných, kapalných či plynových paliv. Čištění komína se nesmí podceňovat – kvalitním čištěním lze předejít riziku vzplanutí sazí a zvýšit tak požární bezpečnost.

Kontrola komína

Kontrolu spalinové cesty smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví – kominík. U spalinové cesty se kontroluje hlavně její provozuschopnost a požární odolnost. Vše musí být v souladu s platnými normami ČSN.

Vložkování

Jestliže váš stávající komín přestane bezpečně odvádět spaliny do ovzduší z důvodu jeho špatného technického stavu, tak je nutné ho zrekonstruovat. V dnešní době se nejčastěji volí metoda vložkování. To je postup, při kterém se do původního komínového průduchu vloží vložka z materiálu, který je vhodný pro daný spotřebič. Tímto se ze starého komínu stane komín vícevrstevný, který je vhodný i pro mokrý provoz. Vložkování je nejlepší metodou, jak ze starého komína udělat komín vyhovující současným normám a předpisům.

Frézování

Frézování komína je v dnešní době stále více skloňovaný termín. Jedná se o jakousi přípravu komínu před samotným vložkováním. V průběhu frézování se průduch komína zvětšuje na požadovaný rozměr. Naše kominictví disponuje komínovou frézou a může vám tak poskytnout i tuto službu.

Poradenství

Kdykoliv se na nás můžete obrátit i s žádostí o radu, například při výstavbě komína v Kutné Hoře a okolí či opravě komína. Sdělíme vám odpovědi na vaše otázky a uděláme pro vás vše, co je v našich silách. S námi si můžete být jisti, že odvedená práce bude opravdu kvalitní.